Газови инсталации

Цялостно обслужване по проектиране, изграждане, узаконяване и въвеждане в експлоатация на битови газови инсталации, газови инсталации за обществено-административни и промишлени обекти.

Отоплителни инсталации

Изграждане на високоефективни термопомпени инсталации, соларни системи за подгряване на битова вода и системи за водно подово отопление. Доставка и монтаж на котли на газ, пелети или твърдо гориво.

Обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност

Техническо обслужване и поддържане на съоръжения под налягане, парни и водогрейни котли, сградни и промишлени газови инсталации, инсталации на компресиран метан и втечнени въглеводородни газове.

Производство на топлообменници от оребрени тръби

Производство на топлообменници от оребрени тръби, подходящи за приложение във водни отоплителни инсталации и инсталации с топлоносител водна пара за топлинна обработка на въздух в сушилни камери, калорифери и др.